عربة التسوق

المنتجات والخدمات

اختر العملة:


پلن اول ميزباني حرفه ای

فضای اختصاصی هارد دیسک : 1000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه : ندارد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
150,000 ریال شهري
400,000 ریال ربع سنوي
پلن دوم ميزباني حرفه ای cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه : ندارد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
200,000 ریال شهري
500,000 ریال ربع سنوي
پلن سوم ميزباني حرفه ای cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 3000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه : 1 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
250,000 ریال شهري
600,000 ریال ربع سنوي
پلن چهارم ميزباني حرفه ای cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 5000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه : 1 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
300,000 ریال شهري
700,000 ریال ربع سنوي
پلن پنجم ميزباني حرفه ای

فضای اختصاصی هارد دیسک : 7000 مگابایت
پهنـای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ادان دامنـه : 1 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
350,000 ریال شهري
850,000 ریال ربع سنوي