کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پلن اول هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 15 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 400 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
200,000 ریال ماهانه
600,000 ریال سه ماهه
1,000,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه
پلن دوم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 600 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
300,000 ریال ماهانه
900,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه
پلن سوم هاست دانلود

فضای اختصاصی هارد دیسک : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 800 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin

400,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
4,000,000 ریال سالانه
پلن چهارم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
900,000 ریال ماهانه
2,700,000 ریال سه ماهه
5,000,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه
پلن پنجم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
1,500,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سه ماهه
8,000,000 ریال شش ماهه
15,000,000 ریال سالانه