عربة التسوق

المنتجات والخدمات

اختر العملة:


پلن اول هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 15 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 400 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
200,000 ریال شهري
600,000 ریال ربع سنوي
1,000,000 ریال نصف سنوي
2,000,000 ریال سنوي
پلن دوم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 600 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
300,000 ریال شهري
900,000 ریال ربع سنوي
1,500,000 ریال نصف سنوي
3,000,000 ریال سنوي
پلن سوم هاست دانلود

فضای اختصاصی هارد دیسک : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 800 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin

400,000 ریال شهري
1,200,000 ریال ربع سنوي
2,000,000 ریال نصف سنوي
4,000,000 ریال سنوي
پلن چهارم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
900,000 ریال شهري
2,700,000 ریال ربع سنوي
5,000,000 ریال نصف سنوي
9,000,000 ریال سنوي
پلن پنجم هاست دانلود cPanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
بدون بانک اطلاعاتی
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت Cpanel

20 درصد تخفیف ویژه تابستان
کد تخفیف : WHPDL92
1,500,000 ریال شهري
4,500,000 ریال ربع سنوي
8,000,000 ریال نصف سنوي
15,000,000 ریال سنوي