کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پلن اول نمايندگي لينوکس DA

فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 15عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
کنترل پنل :DA
دیتا سنتر : XLHost
150,000 ریال ماهانه
1,500,000 ریال سالانه
پلن دوم نمايندگي لينوکس Cpanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 100000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 20 عدد
سایر امکانات: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
دیتا سنتر : XLHost
امکان اورسل فعال می باشد
200,000 ریال ماهانه
2,000,000 ریال سالانه
پلن سوم نمايندگي لينوکس Cpanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 200000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 25 عدد
سایر امکانات: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
دیتا سنتر : XLHost
امکان اورسل فعال می باشد
250,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سالانه
پلن چهارم نمايندگي لينوکس Cpanel

پنل 4 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 250000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 40 عدد
سایر امکانات: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
دیتا سنتر : XLHost
امکان اورسل فعال می باشد
300,000 ریال ماهانه
3,000,000 ریال سالانه
پلن پنجم نمايندگي لينوکس Cpanel

فضای اختصاصی هارد دیسک : 25000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 300000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 60 عدد
سایر امکانات: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
دیتا سنتر : XLHost
امکان اورسل فعال می باشد
350,000 ریال ماهانه
3,500,000 ریال سالانه